Odkaz:

www.sujb.cz               Státní úřad pro jadernou bezpečnost se sídlem v Praze

www.suro.cz               Státní úřad pro radiační ochranu se sídlem v Praze

www.arr-radon.cz       Asociace radonové riziko se sídlem v Ostravě